Latest

ขอจงทรงพระเจริญ

ขอจงทรงพระเจริญ

Posted On: ธันวาคม 05, 2014

[...]

Featured

หนังสือหญิงไทยและชุมชนไทย วันนี้ในเยอรมนี

หนังสือหญิงไทยและชุมชนไทย วันนี้ในเยอรมนี

Posted On: พฤศจิกายน 01, 2012

นักวิชาการไทยและนักพัฒนาสังคมชาวไทยในเยอรมนีได้ร่วมกันนำเสนอภาพของผู้หญิงไทยและตัวตนของชุมชนไทยในประเทศเยอรมนี โดยใช้กรอบคิดและการพิจารณาวิเคราะห์ปัญหาของคนไทยในพื้นที่(ประเทศเยอรมนี) ผ่านบทความสั้นๆ ให้ข้อมูลและภาพผู้หญิงไทยในอีกด้านหนึ่ง [...]