Latest

ระบบการจ่าย/ โอนเงินแบบใหม่ในยุโรป (SEPA)

ระบบการจ่าย/ โอนเงินแบบใหม่ในยุโรป (SEPA)

Posted On: มีนาคม 09, 2014

หลายท่านอาจจะเคยได้ยินหรือได้รับแจ้งข้อมูลจากธนาคารเกี่ยวกับรูปแบบการโอนเงินแบบใหม่ที่เรียกว่า SEPA กันมาบ้างแล้วนะคะ นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป [...]

Featured

หนังสือหญิงไทยและชุมชนไทย วันนี้ในเยอรมนี

หนังสือหญิงไทยและชุมชนไทย วันนี้ในเยอรมนี

Posted On: พฤศจิกายน 01, 2012

นักวิชาการไทยและนักพัฒนาสังคมชาวไทยในเยอรมนีได้ร่วมกันนำเสนอภาพของผู้หญิงไทยและตัวตนของชุมชนไทยในประเทศเยอรมนี โดยใช้กรอบคิดและการพิจารณาวิเคราะห์ปัญหาของคนไทยในพื้นที่(ประเทศเยอรมนี) ผ่านบทความสั้นๆ ให้ข้อมูลและภาพผู้หญิงไทยในอีกด้านหนึ่ง [...]