Latest

กว่าจะถึงบรัสเซลส์

Posted On: พฤษภาคม 09, 2014

กรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม ประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงกับ Deutschland หรือ เยอรมนีที่เราอาศัยอยู่กันนั่นเอง [...]

Featured

หนังสือหญิงไทยและชุมชนไทย วันนี้ในเยอรมนี

หนังสือหญิงไทยและชุมชนไทย วันนี้ในเยอรมนี

Posted On: พฤศจิกายน 01, 2012

นักวิชาการไทยและนักพัฒนาสังคมชาวไทยในเยอรมนีได้ร่วมกันนำเสนอภาพของผู้หญิงไทยและตัวตนของชุมชนไทยในประเทศเยอรมนี โดยใช้กรอบคิดและการพิจารณาวิเคราะห์ปัญหาของคนไทยในพื้นที่(ประเทศเยอรมนี) ผ่านบทความสั้นๆ ให้ข้อมูลและภาพผู้หญิงไทยในอีกด้านหนึ่ง [...]